assimilyasiya

<lat.>
1. dilç. Bir səsin yanındakı səsə bənzədilməsi, məs.: annamaq (anlamaq), atdar (atlar) və s.
2. Bir xalqın başqa bir xalqın dilini, adətlərini və s. -ni qəbul etməsi nəticəsində onun içərisində əriyib getməsi. Zorakı assimilyasiya.
3. biol. Canlı orqanizmin üzvi maddələri mənimsəmə prosesi. Assimilyasiya canlıların ən xarakter xassələrindəndir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • mətah — ə. sözünün assimilyasiya olunmuş variantı; 1) mal; 2) matah, lazımsız şey …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qəlb — ə. 1) dəyişdirmə, çevirmə; 2) dilçilikdə: assimilyasiya; metateza; inversiya ə. 1) saxta, düzəltmə; 2) təqlid; 3) yalandan özünü cəsarətli göstərmə ə. 1) ürək könül; 2) m. orta, mərkəz; 3) bax: qəlbgah …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zorakı — sif. Zor gücü ilə həyata keçirilən, zorla olan, zora istinad edən. Zorakı çevriliş. Zorakı tədbir. Zorakı assimilyasiya. ◊ Zorakı ölüm hüq. – zor nəticəsində baş verən ölüm, qətl (təbii ölüm qarşılığı) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ərəbləşdirmə — 1. «Ərəbləşdirmək»dən f. is. 2. Ərəb hakim millətçilərinin ərəb olmayan xalqları ərəblərin içində əritmə (assimilyasiya etmə) siyasəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.